Subtraction-3 copy

Սպա փաթեթներ

Իշխանական փաթեթներ
55000 ֏

Տևողությունը՝ ~ 2 ժամ

Փաթեթ 1

ներառում է
 • Գինով շոգեհարում 30 ր
 • Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով 30 ր
 • Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով 40 ր
 • Մերսող բազկաթոռ 15 ր

Փաթեթ 2

ներառում է
 • Գինով շոգեհարում 30 ր
 • Հիդրոմերսող լոգանք գինով 30 ր
 • Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով 40 ր
 • Մերսող բազկաթոռ 15 ր

Փաթեթ 3

ներառում է
 • Գինով շոգեհարում 30 ր
 • Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով 30 ր
 • Հիդրոմերսող լոգանք գինով 30 ր
 • Մերսող բազկաթոռ 15 ր

Փաթեթ 4

ներառում է
 • Հիդրոմերսող լոգանք գինով 30 ր
 • Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով 30 ր
 • Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով 40 ր
 • Մերսող բազկաթոռ 15 ր