Subtraction-3 copy

Սպա փաթեթներ

Արքայական փաթեթ

DAN_5948
DAN_5601

Արքայական փաթեթ

Տևողությունը՝ ~ 2.5 ժամ
֏ 70000
  • Գինով շոգեհարում 30 ր
  • Պիլինգ խաղողի աղացած կորիզներով և պտղամսով 30 ր
  • Հիդրոմերսող լոգանք գինով 30 ր
  • Մարմնի կլասիկ մերսում խաղողի կորիզների յուղով 40 ր
  • Մերսող բազկաթոռ 15 ր